REGULAMIN OPŁAT KLUBU JUDO CHOJRAK1. Każdy członek klubu jest zobowiązany do wpłaty comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości:

• 90 zł/m-c – Treningi 1x w tygodniu
• 140 zł/m-c – Treningi 2x w tygodniu
• 150 zł/m-c – Treningi 3 lub więcej x w tygodniu

- Wysokość składki członkowskiej może różnić się od powyższych przy indywidualnych ustaleniach w danej placówce.
- Miesiące Lipiec oraz Sierpień są nieskładkowe
- Prosimy zwrócić uwagę, że płatność jest składką członkowską (opłatą za przynależność do klubu), a nie opłatą za zajęcia. .
- Opłacenie składki uprawnia do korzystania z wszelkich dodatkowych akcji takich jak mowa w regulaminie klubu..
- Składka członkowska jest to stała opłata roczna, podzielona na 10 miesięcy. W składce rocznej uwzględniamy przerwę na ferie zimowe i święta. Jej wysokość nie ulega zmianie ze względu na ilość treningów w danych miesiącach i jest niezależna od faktycznych obecności dziecka.

2. W przypadku rodzeństw, pierwsze dziecko płaci pełną składkę członkowską. Drugie i kolejne dzieci mają pomniejszoną składkę o 10zł.

3. Składkę należy wpłacić na konto klubu najpóźniej do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc

4. W przypadku wpłaty składki członkowskiej wpłaconej po 10-tym dniu każdego miesiąca, zostaje naliczona dodatkowa opłata w wysokosci 20 zł – Opłata związana jest z kosztami m.in, upomnień, powiadomień czy weryfikacji zaległości przez pracownika,

5. Nowi członkowie Klubu rezygnując z zajęć po pierwszym treningu są zwolnieni z opłat.

6. Opłaty składek mogą być dokonywane u trenera prowadzącego, lub przelewem na odpowiednie konto bankowe:
• Klub Judo Chojrak - 21 1090 1841 0000 0001 2176 8835
• Tytuł: Składka członkowska + Imię nazwisko zawodnika/czki + miesiąc „…….”(np. wrzesień)

7. W przypadku kiedy dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach przez cały kolejny miesiąc, należy taka informacje zgłosić na adres judochojrak@gmail.com do 25 dnia poprzedniego miesiąca. W tym wypadku składka zostanie pomniejszona do kwoty 40zł za utrzymanie miejsca w grupie. 8. Jeśli dziecko jest członkiem Klubu i nie została złożona rezygnacja, lub została ona nieprzyjęta ze względu na zaległości, składkę trzeba opłacać bez względu na to, czy dziecko uczestniczy w treningach, czy nie.


REZYGNACJA
Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i powinna być złożona w klubie do 25tego dnia poprzedniego miesiąca, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 25 lutego). Do momentu uznania rezygnacji przez klub obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu przekazując ją trenerowi prowadzącemu, przesyłając scan podpisanej rezygnacji na adres e-mail judochojrak@gmail.com, lub przesłać listownie na adres klubu.

Uwaga w wypadku posiadania zaległości, klub może nie potwierdzić rezygnacji, Co za tym idzie składki będą nadal naliczane. Członkowie posiadający zaległości dłuższe niż 6 miesięcy zostają wydaleni z klubu. a zaległości zostają skierowane do windykacji a kolejno na drogę sądową i do Krajowego Rejestru Dłużników. Wypis z szeregów klubu następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od klubu o przyjęciu rezygnacji.

UBEZPIECZENIE
Każdy członek klubu jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW które obowiązuje podczas treningu i zawodów judo. Ponieważ standardowe ubezpieczenie szkolne tego nie obejmuje, każdy członek klubu jest zobowiązany przedstawić nam, aktualną polisę która spełnia ten wymóg.

Każdy członek klubu ma możliwość wykupienia polisy która jest zawarta z ubezpieczycielem przez klub. Ubezpieczenie to obowiązuje podczas naszych zajęć, eventów i udziału we współzawodnictwie. Ubezpieczenie obowiązuje cały rok od 01.09.20XX do 31.08.20XX

Polisa na rok szkolny 2021/2022 - Suma ubezpieczenia 20 000 zł - koszt składki rocznej to 43zł