REGULAMIN OPŁAT KLUBU JUDO CHOJRAK1. Każdy członek klubu jest zobowiązany do wpłaty comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości:
• 50 zł.m-c – Treningi 1x w tygodniu - 30min
• 70 zł.m-c – Treningi 1x w tygodniu - 45min
• 110 zł/m-c – Treningi 2x w tygodniu
• 140 zł/m-c – Treningi „Judo Sport” Treningi 3x w tygodniu
• 100 zł/m-c – zajęcia dla dorosłych „Masters” Trening 2x w tygodniu

-Miesiące Lipiec oraz Sierpień są nieskładkowe
-Proszę zwrócić uwagę, że płatność jest składką członkowską, a nie opłatą za zajęcia. .
-Opłacenie składki uprawnia do korzystania z wszelkich dodatkowych akcji takich jak mowa w regulaminie klubu..
-Składka członkowska jest to stała opłata roczna, podzielona na 10 miesięcy. Jej wysokość nie ulega zmianie ze względu na ilość treningów w danych miesiącach i jest niezależna od faktycznych obecności dziecka.b>.

2. W przypadku rodzeństw, pierwsze dziecko płaci pełną składkę członkowską. Drugie i kolejne dzieci mają pomniejszoną składkę o 10zł.

3. Składkę należy wpłacić na konto klubu najpóźniej do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc

4. W przypadku wpłaty składki członkowskiej po 10-tym dniu każdego miesiąca, 20 zł – Opłata związana jest z kosztami m.in, upomnień, powiadomień czy weryfikacji zaległości przez pracownika,

5. Nowi członkowie Klubu rezygnując z zajęć po pierwszym treningu są zwolnieni z opłat.

6. Opłaty składek mogą być dokonywane u trenera prowadzącego, lub przelewem na odpowiednie konto bankowe:
• Klub Judo Chojrak - 21 1090 1841 0000 0001 2176 8835
• W tytule wpłaty należy napisać: Imię nazwisko zawodnika/czki + miesiąc „…….”(np. wrzesień)

7. W przypadku kiedy dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach przez cały kolejny miesiąc, należy taka informacje zgłosić na adres judochojrak@gmail.com do 25 dnia poprzedniego miesiąca. W tym wypadku składka zostanie pomniejszona do kwoty 40zł za utrzymanie miejsca w grupie. 8. Jeśli dziecko jest członkiem Klubu i nie została złożona rezygnacja, lub została ona nieprzyjęta ze względu na zaległości, składkę trzeba opłacać bez względu na to, czy dziecko uczestniczy w treningach, czy nie.


REZYGNACJA
Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i powinna być złożona w klubie do 25tego dnia poprzedniego miesiąca, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 25 lutego). Do momentu uznania rezygnacji przez klub obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa. Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa należy złożyć do Zarządu klubu przekazując ją trenerowi prowadzącemu, przesyłając scan podpisanej rezygnacji na adres e-mail judochojrak@gmail.com, lub przesłać listownie na adres klubu.

Uwaga w wypadku posiadania zaległości, klub może nie potwierdzić rezygnacji, Co za tym idzie składki będą nadal naliczane. Członkowie posiadający zaległości dłuższe niż 6 miesięcy zostają wydaleni z klubu. a zaległości zostają skierowane do windykacji a kolejno na drogę sądową i do Krajowego Rejestru Dłużników. Wypis z szeregów klubu następuje w momencie otrzymania potwierdzenia od klubu o przyjęciu rezygnacji.

UBEZPIECZENIE
Każdy członek klubu jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW które obowiązuje podczas treningu i zawodów judo. Ponieważ standardowe ubezpieczenie szkolne tego nie obejmuje, każdy członek klubu jest zobowiązany przedstawić nam, aktualną polisę która spełnia ten wymóg.

Każdy członek klubu ma możliwość wykupienia polisy która jest zawarta z ubezpieczycielem przez klub. Ubezpieczenie to obowiązuje podczas naszych zajęć, eventów i udziału we współzawodnictwie. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000zł. Aby wykupić takie ubezpieczenie za pomocą klubu, należy do pierwszej składki członkowskiej dodać kwotę 32 zł. ubezpieczenie obowiązuje cały rok od 01.09.20XX do 31.08.20XX